Express Polonijny
Publicystyka
Polityka
Rozrywka
Twoja wyszukiwarka

MEDIA POLONIJNE

Wyprawa po zdrowie i błogosławieństwo 12 - 13 grudnia 2014

Referat naukowy księdza profesora Waldemara Chrostowskiego na temat dialogu z Żydami

Referat naukowy księdza profesora Waldemara Chrostowskiego

Kto jest Żydem (posłuchaj)

Judaizm (posłuchaj)

Dialog z Żydami (posłuchaj)

Doświadczenie ks. prof. Waldemara Chrostowskiego (posłuchaj)

Polonivision

Nasze motto: "...WY JESTEŚCIE DZIEĆMI DIABŁA..."
Słowa Jezusa do Żydów zebranych pod świątynią
Ewangelia św. Jana rozdział 8 werset 44

Wszelkie prawa zastrzeżone © polskatelewizja.com